Összefoglaló: 2017 - ben elolvasott könyvek


Mindig is nagy könyvkedvelő voltam. Már általános iskolában elkezdtem az ifjúsági regények tömkelegét bújni. Néha elzártam magam a külvilágtól és csak gubbasztottam a szobámban lapozva a regényeket. Elmélyülten, néha mélabúsan felsóhajtottam, hogy azért nem jobb lenne focizni egyet a blokk előtt a fiúkkal vagy kimenni egy pizzára stb?
De aztán folytattam tovább az olvasást.
6 évvel ezelőtt hagytam abba a regények olvasását. Egyetemi éveim alatt megtetszettek a társadalomtudománnyal foglalkozó írások.
Elkezdtem a tudományos, informatikai, társadalmi, pszichológiai kiadványokat felkutatni - és ami érdekelt azt végiglapozgattam.
Következzenek azok a könyvek amelyeket a 2017 - es évben végigolvastam:
Nem mindegyik tetszett, van amit alig bírtam elolvasni.

TOP 5 kedvenc:
Greguss Ferenc - Élhetetlen ​feltalálók, halhatatlan találmányok (mindkét kötet)
Jean-Jacques Rousseau - Társadalmi ​szerződés
Jeffrey Robinson - Manipulátorok
Frank Karsten, Karel Beckman - Túl ​a demokrácián
Adam Smith - A ​nemzetek gazdagsága

Ezt az 5 könyvet tudom ajánlani, a többiek eléggé vontatottak ...
Csak kíváncsiságból olvastam néhány motivációs regényt is (pl: Louise L. Hay - Éld ​jól az életed most!) - nem lesznek a kedvenceim.

1. Greguss Ferenc - Élhetetlen ​feltalálók, halhatatlan találmányok I.

Csupa tagadás, csupa ellentmondás ez a könyv, amely hiteles és lenyűgöző áttekintést ad a legújabb kutatások tükrében a feltalálók és találmányok forgatagáról. A szerző, az Interpress magazin szerkesztője szakít a legendákkal, a feltalálók szoborrá merevedett ábrázolásával, és csevegő könnyedséggel vezeti végig olvasóit a technikatörténet két izgalmas évszázadában. (forrás: moly.hu)

2. Greguss Ferenc - Élhetetlen ​feltalálók, halhatatlan találmányok II.

3. J. E. Lovelock - Gaia
Ősi, archaikus gondolatot, Gaia-földanya istennő életrehívását kísérli meg a szerző, egy – a tudományos világ számára bőségesen gyümölcsöző, egységes szemléletet nyújtó – munkahipotézis keretében.
Lehet ezt támadni, lehet hinni benne, lehet vallás, lehet filozófia vagy tudomány, valójában egyikként sem abszolút, de egyikből sem kirekeszthető, megtermékenyítő erejű gondolat.
Új szemléletet hozott vissza közénk a Föld és a földi élet, kozmikus küldetésünk megítélésében és számos más területen. (forrás: moly.hu)

4. Mark Russinovich - A ​nulladik nap

Mark Russinovich a Microsoft egyik kulcsfigurája. Szakterülete főleg a számítógépes hálózatok biztonságát érinti. Azonban nemcsak kiváló informatikus, hanem egyúttal kiváló irodalmár is. A Nulladik nap az első krimi regénye, amely nagy sikereket ért el. Mark Russinovich eljátszik a gondolattal: mi lenne, ha elvetemült cyber-terroristák megbénítanák az USA infrastruktúráját a kórházaktól egészen az atomerőművekig -- mindent, amit számítógépes hálózat vezérel. Mivel a modern világban a társadalom összes szféráját behálózzák a számítógépes rendszerek, ezért a pusztítás felfoghatatlan károkkal járna. Szerencsére vannak, akik mindent megtesznek azért, hogy a digitális gazfickók ne járjanak sikerrel. A szerző felhívja a figyelmet a fejlett világot behálózó számítógépes rendszerek törékenységére, mellesleg kiválóan szórakozunk a fordulatos krimin. (forrás: libri.hu)

5. Brian McArthur - A ​XX. század nagy beszédei

A történelem fordulópontjainál mindig találunk egy szónokot, aki beszédével megérintette hallgatóit, új elképzeléseket fogalmazott meg, és hazáját új utakra vezette.
Churchill hadba szólította Angliát, Castro forradalomba hívta Kubát, Hruscsov elítélte Sztálint, Havel pedig megmutatta, hogyan lehet a szocializmustól megszabadulni. John F. Kennedy, Martin Luther King és Nelson Mandela álmai milliókra hatottak, Hitler és Sztálin milliókat küldött a halálba. 
A XX. század nagy beszédei egy egyedülálló válogatás, amely kronologikus sorrendben gyűjti össze az elmúlt évszázad sorsát meghatározó beszédeket. Brian MacArthur szerkesztő a Penguin kiadó részére értő kézzel válogatta össze a huszadik század legfelemelőbb és legfelkavaróbb beszédeit (forrás: moly.hu)

6. Adam Smith - A ​nemzetek gazdagsága

1776-ban megjelent A nemzetek gazdagsága (eredetileg angolul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, röviden: The Wealth of Nations) a közgazdaságtan történetének első rendezett műve, nyugati világ egyik legnagyobb hatású műveként tartják számon. A könyv a kor divatos, a gazdagság forrását a földben kereső fiziokrata tanokkal szemben a munka-érték és a munkamegosztás elméletében kereste a keletkező új értékét. (forrás: moly.hu)

7. Ann Demarais, Valerie White - Első ​benyomás

„Az ​első benyomás szerzői hasznos önismereti tanácsokkal segítik az Olvasót, és rávezetnek, hogyan hozhatjuk a legjobb formánkat egy-egy új helyzetben, összejövetelen, „vakrandin” vagy üzleti találkozón. Megtanulhatjuk úgy látni magunkat, ahogy mások látnak bennünket, és azt is, hogyan változtathatjuk meg stílusunkat annak érdekében, hogy a valódi énünket tükröző első benyomást tegyünk. A szerzők a sikeres első benyomást hét alapelemre bontva mutatják be, hogy egyéni képességeinkhez mérten, készségeink tudatos fejlesztésével miként érhetjük el a legjobb első benyomást. Azt is elárulják, hogyan kerülhetjük el azokat az általános kommunikációs hibákat, amelyek rossz benyomást keltenek másokban, valamint leírják azokat a gyakorlati lépéseket, amelyek révén növelhetjük személyes vonzerőnket.Könyvük továbbá számos megvilágosító erejű kutatást és tucatnyi esettanulmányt ismertet, a fejezetek végén található összegző táblázatok segítségével pedig önmagunkat tesztelhetjük. Mindezeknek köszönhetően Az első benyomás hiánypótló kalauz az emberi kapcsolatok legfontosabb pillanatához: az elsőhöz.” (forrás: moly.hu)

8. Ann Gadd - Árulkodó ​szokásaink


Megőrjítenek ​saját szokásaid? Tudattalan, látszólag irányíthatatlan tettekkel vágod a fát saját magad alatt? Elveszíted a kulcsaidat, halogatsz dolgokat, rágod a körmöd, küszködve próbálsz pontos lenni, horkolsz, tekergeted a hajtincseidet, túl sok kávét iszol, vagy esetleg napi egy doboz cigarettáig meg sem állsz…? 

E sorokat olvasva a legtöbben a fenti példák közül legalább eggyel, ha nem az összessel azonosulunk! Mindezek a szokások (és sorolhatnánk még őket százszámra) idegesítők, vagy hosszú távon akár egészségtelenek is lehetnek; rövid távon azonban enyhítik a feszültséget. 
Miért olyan lényeges részei a rögzült viselkedésminták létünknek? Szokásaink a mai napig elkerülték figyelmünket, letagadtuk őket, vagy nem vettünk róluk tudomást. Amint azonban egyre jobban megértjük a testünk és elménk közötti összefüggéseket, el kell ismernünk, hogy érzelmi életünk és fizikai tetteink minden bizonnyal kapcsolatban állnak egymással. Az árulkodó szokásaink c. könyv segítségével ráláthatunk viselkedésmintáink hátterében rejlő okokra, miértekre. Az igen gyakori, a légzőrendszert, a szájat és a beszédet érintő szokások, szexuális, manipulatív és ártalmas viselkedésformáink, valamint gyermekkori és öregkori magatartásunk átfogó vizsgálata révén megérthetjük, hogy tudattalan viselkedésünk valójában gyakran a lelkiállapotunkat jeleníti meg fizikai szinten.
Ha megtanuljuk, hogyan érthetjük és változtathatjuk meg vagy számolhatjuk fel kevésbé kedvelt szokásainkat, nagyot lépünk előre azon az úton, mely boldogabb, egészségesebb emberi létünkhöz vezet. (forrás: moly.hu)

9. Carmine Gallo - Apple ​élmény


Az Apple Store üzletei minden más kereskedő cégnél nagyobb bevételt realizálnak négyzetméterenként. Csakhogy az Apple sikerének és az ügyfelek kitartó márkahűségének nem kizárólag a „hihetetlenül nagyszerű" termékkínálat a titka: kiváló, profi, tettre kész, céltudatos munkatársak dolgoznak azon, hogy az ügyfeleknek olyan vásárlási élményben legyen részük, ami párját ritkítja. Carmine Gallo, akinek a könyvei a világon mindenütt bestsellerek, ebben a művében részletesen ismerteti, milyen elveken és üzleti gyakorlaton nyugszik a stratégia, amely mindenben az ügyfél érdekeit tartja szem előtt, és azt is elárulja, hogy ha ugyanilyen magas színvonalú szolgáltatást nyújtunk, saját márkánkkal miként érhetünk el kiemelkedő eredményeket. (forrás: moly.hu)

10. Baracs Dénes - Tanuld ​meg újra Kínát! (Világjáró)

Leteszem a tollat: hát ennyi. Ez volt a visszatérés tíz év után. Ennyi a hajdani pekingi tudósító új élményeinek krónikája. 
Ennyi – hogyhogy ennyi? Egyfajta tömör epilógusra készültem korábbi kínai tárgyú könyveimhez, gyors képre a változásokról. Csakhogy most kitűnt: tíz évvel ezelőtt ködben tapogatóztam, csak azt érzékelhettem, amit nem borított el a retorika fehér párája. Most a köd eloszlott: láttam Kínát. 
Ezúttal kettős tükörbe tekinthettem: összehasonlíthattam a jelent a közelmúlttal, ahogy én éltem át, és tapasztalataimat kiegészíthetem azzal, amit Kínában tártak fel „a kulturális forradalom hosszan tartó, súlyos hibájáról”. 
Csodálkoztam, elképedtem, kérdeztem és kutattam – és mindent feljegyeztem. Ezért eltt ennyi a beszámoló. Napló és felfedezés, töprengés és kaland. A tragédia krónikája, de a gyógyulásé is. 
– Tanult meg újra Kínát – mondta pekingi kollégám. 
Megpróbáltam… (forrás: moly.hu)

11. Bod Péter Ákos - Bevezetés ​a gazdaságpolitikába 

Izgalmas témáról szól az ismert közgazdászprofesszor, volt vezető gazdaságpolitikus új könyve: a kormányok, sőt az államok feletti nemzetközi intézmények miként irányítják, szabályozzák, terelik a modern gazdaságot. A könyv a nyitott piacgazdaságot befolyásoló állami intézménynek és hatóságok munkáját hozza közel az olvasóhoz: a költségvetési és adópolitikát, a monetáris politikát, a gazdasági verseny szabályozását, a területi és szociális gondokra adható kormányzati választ, a nemzetközi gazdasági és pénzügyi kapcsolódás stratégiai ügyeit és az üzleti életre ható egyéb fontos vonatkozásokat. Tankönyvként jól használható munka, amely bevezetőkkel, összefoglalókkal, fogalomjegyzékkel és ellenőrzőgondolkodtató kérdésekkel segíti a szakmai anyag megértését. A szerző a példák többségét a magyar gyakorlatból hozza, de kitekintést kapunk az európai gazdaságpolitikai praxisra is. (moly.hu)

12. Brian Tracy - Az ​eladás pszichológiája
Ez a könyv minden idők legnagyobb példányszámban eladott, nemzetközi sikert aratott értékesítési oktatóanyaga. Első megjelenése óta tizenhat nyelvre fordították le és huszonnégy országban használják. A szerző Amerika első számú motivációs trénere, aki több mint ötszázezer embert oktatott ezzel az anyaggal világszerte, több ezer vállalatnál, gyakorlatilag minden területen.
Olyan remek stratégiákat és technikákat mutat be, melyek révén rövid időn belül növelhető a forgalom, gyorsabbá és hatékonyabbá tehető az értékesítés. Esszenciájaként kézhez kapjuk az értékesítés tízparancsolatát, amely az élet bármely területén kitűnően alkalmazható. 
Nekünk kell eldöntenünk, mit szeretnénk elérni, ragaszkodni a kitűzött célokhoz, folyamatosan tanulni, követni a példaképeket, megfogadni tanácsaikat, kialakítani saját egyéniségünket, kibontakoztatni kreativitásunkat.
Az ok-okozat törvénye kimondja, hogy minden hatásnak oka van, azaz minden okkal történik. A siker nem véletlen. De a bukás és a kudarc sem. A siker kulcsa: Ha azt teszik újra és újra, amit más sikeres emberek tesznek, a világon semmi sem állíthatja meg önöket abban, hogy elérjék ugyanazt, amit ők. 
A könyvben szereplő kipróbált és bizonyított módszereket a legjobban fizetett értékesítők használják világszerte minden ágazatban. 
Önök előtt is ott a lehetőség! Éljenek vele! (forrás: moly.hu)

13. Egyház, ​kábítószer, drogfüggőség 
Pasztorációs kézikönyv lelkipásztorok és a lelkipásztori tevékenységben részt vevő segítők számára

Hosszú ​utat tettünk meg, míg megjelenhetett az Egyház, kábítószer, drogfüggőség című könyv. 1997-ben a Szentatya a szentszéki államtitkárságon keresztül az Egészségügyi Dolgozók Lelkigondozásának Pápai Tanácsát bízta meg azzal a feladattal, hogy foglalkozzon a kábítószer-jelenséggel, ezzel az egész világot gyötrő problémával. Tanulmányozni kezdtük a kérdést, megbeszéléseket, nemzetközi konferenciákat szerveztünk, szakosodott munkacsoportokat hoztunk létre, hogy minél jobban tudjuk teljesíteni a pápa által ránk bízott küldetést. Munkánk során rájöttünk, milyen fontos lenne kidolgozni egy kézikönyvet, amely részletesen tárgyalja a kábítószerrel kapcsolatos lelkipásztori tevékenységet. (…) 
Nem új módszert ajánlunk, hanem egyszerű válaszokat kínálunk a kérdésekre, egyfajta gyakorlati útmutatót adunk. A pasztorális tevékenység számára fontosak, bizonyos tekintetben alapvető fontosságúak ezek a válaszok, talán segítséget nyújthatnak mindazoknak, akik hatalmas odaadással és szerető gondoskodással dolgoznak ezen a téren. (forrás: moly.hu)

14. Emma Baumacher - Náci ​hadvezérek

Európa múltjában, főként a XX. század időszakában számos fekete folt található, melyre szinte egyetlen nemzet sem büszke: ezek közé tartozik a náci Németország kora, mely manapság is sok indulatot gerjeszt. Sokan, az utókor generációiból félreértelmezik az egykori Reich tetteit, s példaképnek tekintik a korszak kulcsfiguráit.
Mások, ha fel is ismerik ennek szörnyűségeit, nincsenek tudatában annak mélységével, elbagatellizálják az időszak rémtetteit is. Ennek ellenére azt azonban el kell mondani, hogy a nácipárt igen sok, értelmiséginek számító, értékes személyt, valamint tehetséges katonát vonzott magához, akik később a Reich katonai vezető gárdáját alkották. Számos olyan személyiség is volt közöttük, akik nem vagy csak részben értettek egyet Hitler gondolatrendszerével, mások viszont kisstílűségüket, kispolgári kisebbrendűségüket ruházták fel náci egyenruhával, és értek el hihetetlen sikereket. (forrás: moly.hu)

15. Jean-Jacques Rousseau - Társadalmi ​szerződés

Rousseau ​egyik legfontosabb munkája a Társadalmi szerződés, amely meghúzza a törvényes politikai hatalom határvonalait. Megjelenése után szinte azonnal az elvont politikai gondolkodás egyik legnagyobb hatású munkájává vált.
Egyik korábbi munkájában, az „Értekezés az egyenlőtlenségről” című műben Rousseau megállapította, hogy a természet állama jog és erkölcs nélkül érzéketlenné és torzzá válik, amely ponton az emberiség vagy jogi intézményeket teremt vagy elpusztul. A természeti törvények elkorcsosulása során az emberek gyakran versenybe bocsátkoznak társaikkal, míg növekvő mértékben függővé is válnak tőlük. Ez a kettős nyomás egyszerre fenyegeti túlélésüket és szabadságukat. Rousseau szerint ugyanakkor a társadalmi szerződésben foglalt összefogással és a természetes jogok követelésének megszüntetésével az egyének egyszerre megvédhetik magukat és szabadok is maradhatnak. Állítása szerint ez az általános akarat tekintélyének való behódolás eredménye, ami az egyén számára lehetővé teszi, hogy ne játszon alárendelt szerepet mások szándékának, egyúttal biztosítja, hogy mégis engedelmeskedjen, mert mindannyian beleszólhatnak a törvénykezésbe.
Rousseau ezt úgy valósítaná meg, hogy élesen megkülönbözteti a szuverenitást a kormánytól, amit az általános akarat befogadása és érvényesítése mozgat, de a polgárok egy kisebb csoportjából tevődik össze. A szuverenitásnak a nép kezében kellene lennie, azt képviselőgyűléseken kellene gyakorolnia, így a hatalom valóban a népet képviselné, tőlük függene, bármikor visszahívhatnák választott vezetőiket.
Rousseau javaslatai utópikusak, hiszen kétséges, hogy a polgárok valóban tudnák-e egyszerre érvényesíteni a közakaratot, egyúttal biztosítani az egyén függetlenségét. Máshol ellentmondásos az elmélet, egyszerre ad jogokat a népnek a felkelésre és a hatalomnak, hogy a közakarat nevében terrort alkalmazzon polgáraival szemben, ha azok ellenszegülnek. A Jakobinus diktatúra idején kísérletet tettek rá, de vita tárgyát képezi, hogy Rousseau ideális állama valóban működne-e egy nagyobb társadalomban. (moly.hu)

16. Jeffrey Robinson - Manipulátorok

Jeffrey ​Robinson New York-i író, tizenöt sikerkönyv szerzője. A Manipulátorokban aprólékosan, ugyanakkor sok humorral elemzi a reklámok világát. Megmutatja, hogy ez a többmilliárd dolláros globális iparág hogyan használja fel a különböző tudományágak eredményeit, hogy hatékonyabban befolyásoljon minket, fogyasztókat. Megtudhatjuk például 
– miért használnak piros és rózsaszín fényeket a gyorséttermekben, 
– hogyan érik el, hogy a gyerekek kiverjék a hisztit az áruházakban, 
– hogyan használják a frissen sült kenyér illatát a biztosítási és ingatlanügynökök, 
– hogyan gyűjtenek adatokat rólunk, 
– mire való a törzsvásárló-kártyánk, 
– hogyan alakítja át életünket és a reklámok világát az internet 
A Manipulátorok a kis- és nagykereskedők, a reklámszakemberek és mindazok kézikönyve, akiknek valamit – terméket vagy szolgáltatást – valahogyan el kell adniuk. A Manipulátorok érdekes olvasmány mindenkinek, aki már vásárolt életében. Tippeket ad, hogyan érhetjük el, hogy kevesebbszer csábítsanak olyasmi megvételére, amire semmi szükségünk nincsen. (forrás: moly.hu)

17. Jeremy Cherfas, Roger Lewin - Nem ​csak munkával él az ember

18. Joachim Bauer - Miért ​érzem azt amit te?

Miért érezzük meg ösztönösen, hogy milyen hangulatban vannak a körülöttünk lévő emberek? Miért szimpatikusak vagy éppen ellenszenvesek már első ránézésre egyesek? Miért derülünk jobb kedvre, ha valaki ránk mosolyog? Miért ragadós a nevetés vagy az ásítás? E jelenségek neuropszichológiai magyarázata a nemrég felfedezett, az empátia, az érzelmi intelligencia és a szeretetre való képesség alapját jelentő idegsejtekben, a tükörneuronokban rejlik. Joachim Bauer nagy sikerű könyve vérbeli tudományos ismeretterjesztő munka: a szakemberek által megkövetelt alapossággal, ugyanakkor érdekfeszítően és a laikusok számára is érthetően mutatja be a tükörneuronok működését, majd fejezetről fejezetre haladva ismerteti hatásmechanizmusukat a mindennapi élet számos területén, például a gyereknevelésben, a tanulásban, a szerelemben, a mindennapi kommunikációban és a pszichoterápiában. (forrás: moly.hu)

19. Joanna Hughes, Lisa Ustok - Kiút ​a játékszenvedélyből (Első lépések)

A szerencsejáték-függők elvesztik az uralmat a tetteik felett, és a káros következmények ellenére is tovább folytatják a játékot, amely menekülési lehetőséget kínál a mindennapok gondjai, nyomása vagy egyhangúsága elől. Ez a munkafüzetként is használható könyv megmutatja, miért hatalmasodik el a szenvedély az életünkön, milyen gyakorlati lépéseket tehetünk a változtatásra, hogyan tűzzünk ki elérhető célokat, és miként kerüljük el a visszaesést. A sokéves pártfogói tapasztalattal rendelkező szerzőpáros a könyv végén hasznos tanácsokkal szolgál a szerencsejáték-problémával küzdők hozzátartozói számára is. (forrás: moly.hu)

20. Karikó Sándor - A ​társadalmi-politikai megalkuvásA konformizmus – a szerző felfogása szerint – a mindenkori társadalmi – politikai struktúrákhoz és viszonyrendszerhez való megalkuvó alkalmazkodás. Mint ilyen, a legizgalmasabb s legrejtélyesebb társadalmi jelenségeink egyike. Magyarországon különösen az 1960 -as és 70 – es évtizedekben vált megkülönböztetett kérdéssé, bár azidőben kevésbé lehetett beszélni s értekezni róla. Az akkori államszocializmus és pártállam-berendezkedés „ tökéllyel végezte az állampolgár alattvalóvá fokozását. Azt a folyamatot, amelyben az egyes egyén jó lelkiismerettel és jó közérzettel vált illedelmes állampolgárrá” ; aki minden kritika nélkül alkalmazkodott az aktuális politikai – ideológiai irányvonalhoz. 

A könyv elsősorban a politikával foglalkozók, továbbá az emberi alkalmazkodás problémáit – különböző szemszögből – kutató szakemberek és az ilyen téma iránt érdeklődő szélesebb olvasóközönség, valamint egyetemi – főiskolai hallgatók számára ajánlható. (forrás: moly.hu)

21. Karl Jaspers - Bevezetés ​a filozófiába

1950-ben, nagyszabású filozófiai életművének mintegy népszerű összefoglalásaként adta ki az akkor már világhírű, az egzisztencializmus vezető filozófusaként ismert Jaspers kicsiny munkáját, a Bevezetést. A cím ugyan általános bevezetést ígér, Jaspers azonban nem a filozófiába, hanem saját filozofálásának alapelemeibe kíván bevezetést nyújtani. Mindenekelőtt a filozófia meghatározására törekszik. Élesen elveti a filozófiának mint tudománynak a felfogását. Nemcsak azt nyomatékosítja, hogy a filozófia nem fejlődik, hogy mindig, mindenki kényszerűen "előlről" kezdi; de azt is, hogy a filozófiai tételek, rendszerek stb. tulajdonképpen nem tarthatnak igényt a "bizonyításra", valamiféle belső meggyőződés, intuitív elfogadás-elfogadtatás lehet csak céljuk. 
Ez a tudományokétól eltérő struktúra nyilvánul meg a legfontosabb filozófiai területeken is. Ezeket (Isten, ember, történelem erkölcs stb.) külön-külön fejezetekben veszi vizsgálat alá, Isten létének bizonyítékait (általános filozófiai felfogásához híven) rendre elveti, ugyanakkor az "ellenbizonyítékok" érveit is megkérdőjelezi, felfogásmódja szerint Isten belső megtapasztalással, az emberi szabadságban és bensőségességben "adottként" létezik. Hasonlóképp építi fel az emberről szóló meghatározást is, hangsúlyozva, hogy a filozófiai emberkép természetesen és szükségszerűen különbözik a pszichológiai, biológiai és szociológiai (vagyis tudományos) megközelítések eredményeitől. Az erkölccsel kapcsolatban a döntő kérdésnek azt tekinti, van-e feltétlen, parancsoló értelmű "imperativusza" az emberi cselekvésnek (igennel válaszol, de megint csak valamiféle belső adottságként ragadja meg ezt az imperativuszt). 
A könyvecske stílusával, megfogalmazásmódjával is filozófiai gondolkodásra kíván nevelni. Állandóan hangsúlyozza, hogy a kérdések, a platóni "csodálkozás" a lényeges, a kérdéseken való töprenkedés, nem pedig a tételek, "igazságok" kimondása vagy kivált ilyesmik "elsajátítása". Ugyanakkor a filozofálás mindenki "kötelessége": saját létét, "feltételeit" mindenkinek magának kell "kérdésbe tenni", a nagy filozófusok munkái (az újabbak közül leginkább Nietzschét és Kierkegaard-t említi legnagyobb tisztelettel) csak ihletet, késztetést nyújthatnak ehhez az egyéni feladathoz. 

A mű megvesztegetően egyszerű szövegezésű, mindenki által érthető, ám nyilvánvaló, hogy épp ezért sokakat meg is téveszthet, úgy vélhetik, hogy érvényes filozófiát tanulhatnak belőle. Mint problématörténetileg érdekes és pregnáns munkát inkább a filozófiában már jártas olvasóknak ajánlanám figyelmébe. (forrás: http://legeza.oszk.hu)

22. Frank Karsten, Karel Beckman - Túl ​a demokrácián

A ​demokráciát az emberek túlnyomó többsége a lehető legjobb politikai rendszernek tartja. Nem túlzás azt állítani, hogy a demokrácia egyfajta világi vallássá, a Föld legnagyobb politikai hitévé vált. Könnyen a civilizált társadalom ellenségének nyilváníthatják azt, aki kritizálja a demokráciát.
Azonban mégis ez az a feladat, amire Karel Beckman és Frank Karsten vállalkozott. Rendkívül olvasmányos, provokatív könyvükben vitába szállnak az utolsó fennmaradt politikai tabuval, miszerint üdvösségünk kulcsa a demokrácia.
Egyszerű, közérthető érvekkel mutatják be, hogy a közhiedelemmel ellentétben a demokrácia nem a szabadság, a civilizáció, a jólét, a béke és a törvényesség záloga, hanem éppen ellenkezőleg: az egyéni szabadságjogok csorbulásának, a társadalmi konfliktusok erősödésének, az állami kiadások egekig szökésének és az életszínvonal csökkenésének az oka.
Megcáfolnak 13 olyan mítoszt, amellyel általában védeni szokták a demokrácia intézményét. Emellett vonzó alternatívát is kínálnak: az egyéni szabadságjogokon és az önkéntes társadalmi kapcsolatokon alapuló társadalmi berendezkedést.
Nem érti, miért nő egyre inkább az állam mérete, miért emelkedik az államadósság, miközben a szabadságjogai és a jóléte egyre inkább veszélybe kerül? A könyv elolvasása eloszlat minden kétséget, tudni fogja mindez miért történik, és hogy mi a megoldás.

A Túl a demokrácián rendkívül érdekes, úttörő munka mindazok számára, akik jobban meg kívánják érteni a jelenleg tapasztalható társadalmi problémák és a gazdasági válság okait. (forrás: moly.hu)

23. Josef Kirschner - A ​manipuláció művészete

Josef ​Kirschner A manipuláció művészetében egy világos és meggyőző tézist fogalmaz meg: Születésünktől kezdve szünet nélkül manipulálnak bennünket, és mi magunk is állandóan azon igyekszünk, hogy saját előnyünkre befolyásoljuk embertársainkat. Ez az állandó, kölcsönös igyekezet az emberi együttélés nagyon lényeges, és nem kiiktatható eleme. Ezért aki ki akar törni a manipuláltak tömegéből, aki érvényesülni akar, aki nem mások öntudatlan eszközeként akarja leélni az életét – vagyis eredményes akar lenni a manipulációs játszmákban – , annak, tetszik, nem tetszik, el kell sajátítania a játékszabályokat – méghozzá magas szinten. 
Időnként túl szókimondónak, egyenesen nyersnek tűnhet számunkra, amikor a szerző hideg logikával elemzi a befolyásolás hatékony technikáit. Azonban ne feledjük: a manipuláció nem olyan téma, amelynek tárgyalásánál megengedhető a finomkodás, mint ahogy egy sebész sem engedheti meg magának, hogy szikével a kezében másra gondoljon, mint a „kegyetlen” műveletekre. 
Ha valaki tárgyilagosan néz a világra, valószínűleg egyetért a szerzővel, amikor ezt írja: „A manipuláció az emberi együttélés elkerülhetetlen kísérője. A kérdés nem az, részt veszünk-e benne vagy sem, hanem az, hogy a manipuláció passzív áldozatai, vagy aktív haszonélvezői vagyunk-e.” 

A manipuláció művészete nagy segítséget jelent azok számára, akik az utóbbiakhoz akarnak tartozni. (forrás: moly.hu)

24. Louise L. Hay - Éld ​jól az életed most!

Az ​Élet szeret téged, és a legjobbat akarja neked. Az Élet azt akarja, hogy helyreálljon a lelki békéd, és hogy belső örömre, magabiztosságra, valamint az önértékelés és önszeretet bőségére lelj. Ideje azonban felébredned, és elkezdened tudatosan úgy alakítani az életedet, hogy az kielégítő legyen, és elősegítse a céljaidat. Képes vagy rá, mindenki képes rá – csak meg kell tanulnod, hogyan. Ezt szolgálja ez a kis kötet. Ehhez azonban használnod is kell a benne foglalt anyagot – egy csukott könyv szavai soha nem teszik jobbá az életedet.

Louise L. Hay – az Éld az életed és Az erő benned van című bestsellerek szerzője – a megerősítések erejéről és fontosságáról ír, és megmutatja, hogyan vehetjük hasznukat. (forrás: moly.hu)

25. Xavier Amador - Nem ​vagyok beteg, nincs szükségem segítségre! 

Hogyan segítsünk azokon, akik meg vannak győződve arról, hogy nincs szükségük segítségre? Ez a könyv a szívünkhöz szólva, és kézen fogva vezet el minket olyan felismerésekhez, amelyek birtokában képesek leszünk segíteni. A szerző nem csak pszichiáterként ismeri a betegséget, ugyanis fivére is skizofréniában szenved. (forrás: moly.hu)

26. Philippa Perry - Hogyan ​maradjunk normálisak?

Mit tehetünk mentális egészségünk megőrzése érdekében? 

Manapság rengeteg stresszhatás ér bennünket: nehezen őrizzük meg a nyugalmunkat, ritkábban vagyunk elégedettek, és egyre kevésbé vagyunk nyitottak az új élményekre. De vajon mitől függ, hogyan érezzük magunkat a bőrünkben? Min múlik, hogy kiábrándultak, meggyötörték vagy inkább derűlátóak vagyunk? Philippa Perry pszichoterapeuta szerint mentális egészségünk legtöbbször rajtunk áll vagy bukik. Feltárja előttünk agyunk működésének rejtett titkait, és számos módszert ajánl, amelyekkel fejleszthetjük rugalmasságunkat, tágíthatjuk látásmódunkat, és növelhetjük kreativitásunkat. Ez a könyv nemcsak elménk működésére ad magyarázatot, de rendkívül hasznos útmutató ahhoz is, hogyan élhetünk normális életet: miként küzdhetünk meg könnyebben mindennapi problémáinkkal, és nézhetünk szembe az élet nagy kihívásaival. (forrás: moly.hu)

27. Lily Pincus · Christopher Dare - Titkok ​a családban
Aki ​hivatásosként foglalkozik családokkal – vagy akár csak érdekli például a saját családja működése –, nagyon jó kalauzt kap ebben a könyvben a kapcsolatok mélyének megértéséhez. A két szerző, a legendás hírű Tavistock Klinika szellemiségét követve, arról ír, ami a család látható szerkezete és tudható szabályrendszere hátterében rejlik. Vizsgálódásuk középpontjában nem a valós titok áll; „családi titok” alatt ebben a könyvben a családtagok előtt ismeretlen (esetleg sejtés-szerűen gyanított) énrészeit értik, amelyben a viselkedést alapvetően meghatározó érzelmek találhatók. Ebben a nem ismert régióban alakulnak ki a tudattalan „összejátszások”, vagy az egész famíliát, sőt generációkat befonó mítoszok. Rejtett hatásuk meghamisítja a valóságérzékelést, torzítja a döntéshozatalt; általában mondhatjuk, hogy többnyire káros és deformáló befolyásuk van az egyén és a család működésére, mint például az alábbi esetben: Mr. Bell alig múlt kétéves, amikorra már két kishúga is született. Így az anyának rá alig maradt ideje. Négyéves korában skarlátot kapott, és keserves heteket töltött egy járványkórház elszigetelt kórtermében, ahol még a szülői látogatást sem engedélyezték. Emlékei szerint hazakerülve tudta meg, hogy a húgai meghaltak. Úgy érezte, az ő fertőzése ölte meg őket, és hogy ezzel elveszítette a szülei szeretetét és bizalmát. Nehezen kezelhető, boldogtalan gyerekké vált, a szülei pedig, nem tudván, mit érez, nem értették, mitől változott meg ennyire gyökeresen. Persze, a tudattalan régióban vannak pozitív érzelmek, pozitívan ható mítoszok is – de „vakon” vagy csupán megérzésből ezeket is nehéz jól használni. A kötet fejezetei az emberi élet ciklusait követik; a szerzpk minden fejezetben számos rövid történettel, terápiarészletekkel illusztrálják mondanivalójukat. (forrás: moly.hu)

Nincsenek megjegyzések

Üzemeltető: Blogger.