Elhanyagolt Műemlékek Nyomában (4)

1. Csáky kastély (Váralmás, Szilágy megye)
Almașu, Sălaj, Romania

A Csáky kastélyt vagy udvarházat a XIX század elején kezdte építeni az a Csáky család, amelynek ősei 1594-ben jöttek e vidékre. Báthory Zsigmond fejedelem adományozta az almási birtokot Csáky Istvánnak, az erdélyi sereg főkapitányának.
A leszármazottak 1808-ban fogtak hozzá az udvarház építéséhez, amely méreteivel és a hozzá tartozó melléképületekkel és bírtokkal Kalotaszeg legnagyobb kúriáját lett.
Építésében felhasználták az egykori almási vár több számos faragott ajtó és ablakkeret részletét. A melléképületeket később lebontották, az épület pedig siralmas állapotba jutott, ám így, romos állapotban is, hatalmas méreteivel csodálatba ejti a látogatót.

Ennyit lehet kapni róla az interneten. A lenti képeken látható a kastély állapota: siralmas! - de nagyon. A Google Street View - on barangolva: arra a konklúzióra jutottam, hogy az ország semmit sem csinál az ilyen típusú műemlékekért, epületekért. Egy táblát sem láttam: hogy ki legyen írva, hogy castelul Csáky. Hol helyeszkedik el? Váralmás (Nagyalmás) perifériáján, aszfalt nélküli kis úton kell végighaladni. Nem eldugott: de mégis azt hihetjük (joggal), hogy ez egy Isten háta mögötti hely. 
Egy kis leírás a településről: http://hu.wikipedia.org/Váralmás
A képek róla:


Google Street View
2. Béldy kastély (Gyeke, Kolozs megye)
Geaca, Cluj, RomaniaLeírás a neten magyarul, alig található... ezért egy román leírást vagyok kénytelen lefordítani.
A Béldy kastélyt a Kulturális Minisztérium 2010 óta Nemzeti Örökségként tartja számon.
A kastély a Béldy családé volt, akik a XIX században Gyekén éltek. Béldy Ákos (1846-1932) Kolozsvár prefektusa volt 1888 - 1905 között. 
1880 -ban kezdték el a munkálatokat. Neoklasszikus stílust képvisel (népi művészet elemeivel).
Jelenleg nagyon rossz állapotban van - Béldy család leszármazottai a tulajdonosok.

Képek

No Comment. A legtöbb felvételt egy erdélyi fotós készítette: Crickets Photographer. Honlapja a képeken látható. Sajnos nem volt elérhetősége, ezért nem tudtam engedélyt kérni a képek felhasználására. Mégis mellékeltem: mert nem találtam ezeknél jobbat. Remélem nem haragszik. Mindkettőnknek egy célja van: hogy felhívjuk a figyelmet ezekre az elhanyagolt műemlékekre.
Megosztom a weboldalát: http://cricketsphotographers.blogspot.ro. Van itt több rossz állapotban lévő műemlék is lekapva.
Érdemes rákattintani.


Sanjos nincs Street View.

3. Imecs-kúria (Vargyas, Kovászna megye)
Vârghiș, Covasna, RomaniaAz Imecs-kúria a fõúttól félreesõ, tágas telken foglal helyet, kiképzésében illeszkedik a többi erdõvidéki kúria felépítéséhez. A téglalap alakú épületrészhez az udvari homlokzat középtengelyében oszlopos tornác csatlakozik, melynek jobb oldalán a lépcsõ helyezkedik el, a bal oldalán kialakított nyíláson át az épület alatt húzódó pince ajtajához lehet eljutni. Az udvar felõli homlokzatot a tornác két oldalán egy-egy egyenes záródású, egyszerû kiképzésû szemöldökpárkánnyal díszített ablak töri át, ezeken még láthatók a vésett ablaktáblák is. A tornácról egyenes záródású ajtó nyílik az épületbe, ennek két oldalán egy-egy kisebb méretû, ugyancsak egyenes záródású ablak figyelhetõ meg. Az ajtó- és a két kisebb ablaknyílás, valamint az oszlopos tornác aszimmetrikusan kapcsolódik egymáshoz, ez azt bizonyítja, hogy az épület jóval korábbi 1868-nál, a tornác keletkezési idejénél (a lakóépület elkészültét 1779-re teszik). A tornác cserepes párkányát és kis nyílással áttört háromszögû oromfalát a fejezetükön egyszerû hengeres díszítéssel, valamint kockatagozattal ellátott három oszlop és az épület falához csatlakozó két féloszlop tartja. A tornác mennyezetének egyik gerendáján az építtetõk iniciáléi, valamint a tornác építési éve olvasható: „1868 MÁ: S:” Akárcsak a Boda-kúria esetében, itt is az egész épületegyüttes védettséget élvez  (lakóépület, csûr és istálló), a fenn említett hivatalos listán a CV-II-a-B-13324/01. és 02. kódokkal szerepel, nemrég azonban sajnálatos esemény történt a telek gazdasági épületei tekintetében, ugyanis az 1843-ban épített, és mûemléki védettséget is élvezõ csûrt elbontották. (Fehér János)


Képek forrása: http://monumenteuitate.uauim.ro/r/305
Minden jog fenntartva!


Van, de nem vagyok biztos benne, hogy melyik az: ezért nem készítettem képet.

4. Lipthay kastély (Lórántfalva, Temes megye)
Lovrin, Timiș, RomaniaMegközelítés: A Temesvár felől a DN6-os  országúton Nagyszentmiklós felé utazva, a községközpontban található, nem messze az 1785-ben épült római katolikus templomtól. A kastély főbejárata az országúttal párhuzamos utcára nyílik.
A települést 1792-ben Lipthay Antal tábornok Kisősszel (Gottlob) együtt, II.Lipót császártól
donációként kapta, a törökkel Újpalánknál vívott ütközetben tanúsított érdemeiért. A későbbiekben,
a Napóleon elleni háborúkban, az északitáliai harctereken is jeleskedő generális itt épített magának
kastélyt. Fia, báró Lipthay Frigyes szép fasorokkal ültette be birtokát és 1819-ben nagyszerű angol
kertet  telepített a kastély köré.  A Lipthay család jelentős érdemeket szerzett a vidék mezőgazda
ságának modernizálásában. Nem véletlen, hogy az államosítást követően mezőgazdasági kutató
intézetet telepítettek a kastélyba, mely mind a mai napig mostoha gazdája az épületegyüttesnek.

Több kép található a http://www.monumenteuitate.org/Lovrin-Liptay oldalon, Galerie Foto alatt.
Jogvédett!


Google Street View
Street View Elérhetőség

5. Erdőd Vára (Erdőd, Szatmár megye)
Ardud, Satu Mare, Romania


Erdőd {Ardud} települése a Szamos folyó déli partjától tizenhét kilométerre fekszik. Ha az erdélyi történelmi helyszíneket magába foglaló útjaink egyikén ide érkezünk, a sík területből már messziről a szemünkbe ötlik az alacsony dombtetőt koronázó műemlék jellegzetes részlete, a kerek torony.
A XIII. század elejéről fennmaradt oklevelekben "Erdowd" alakban szerepelt a neve. 1392-ben a moldvai származású Drágffy család szerezte meg, akik magas királyi tisztségekre emelkedtek a következő évszázadokban. Az 1442-es esztendőben az erdődi uradalom kerékgyártó mesterséget űző egyik jobbágyának családjában született meg Bakócz Tamás, aki élete során elérte a legmagasabb egyházi rangot, az esztergomi érsek méltóságát. Hunyadi Mátyás király 1481-ben kedvelt hívének Drágffy Bertalan pohárnokmesternek engedélyt adott, hogy a birtokán bárhol várat építhessen. Hozzá köthető Erdőd várának megalapozása, amely a továbbiakban a környékbeli jobbágyfalvakat összefogó váruradalom központjaként szolgált. Eme korai erődítmény felépítéséről nincsenek pontosabb adataink. A középkori Magyar Királyság történetében fordulópontot jelentő 1526-os mohácsi csatában az ország zászlaját hordozó Drágffy János országbíró is ott veszett az öldöklő közelharcban. Később az erdődi váruradalom a családjának egyik nőtagját feleségül vevő Báthory főnemesi família kezébe került. Ez a vidék ütközőzónának számított a Habsburg-birodalom részévé váló magyar területek és a török szultán függőségébe kényszerült, de ténylegesen önálló Erdélyi Fejedelemség között. Éppen ezért gyakorta vonultak fel ellenséges csapatok, hogy hatalmukba vegyék az erődítményt. Egy 1565-ből származó feljegyzés szerint a Schwendi Lázár királyi generális által megszállt várat rövidesen visszavették és lerombolták az ellenpárti János Zsigmond katonái. Az üszkös romok sokáig gazdátlanul pusztultak, mígnem 1730-ban Károlyi Sándor gróf, földesúr utasítására egy négytornyú barokk várkastélyt emeltek megmaradt köveiből és újonnan égetett téglából.
Bár a XIX. századra elvesztette a főúri rezidencia funkcióját, de az uradalmi tiszttartóknak jó lakásul szolgált. Itt élt az 1840-es években Szendrey Ignácz uradalmi felügyelő, családjával együtt. Júlia nevű leányát egy nagykárolyi bálon ismerte meg Petőfi Sándor, aki már a korszak ünnepelt költőjének számított. Atyja ellenkezése dacára 1847. szeptember 8-án az erdődi vár kápolnájában örök hűséget esküdtek egymásnak. Mézesheteiket a közeli koltói kastélyban töltötték, Petőfi itt alkotta meg legszebb szerelmes verseit. Az erdődi várkastély a XX. század elejére gondozás híján egyre inkább pusztulni kezdett, de romba dőlését a második világháború súlyos harcai okozták. 1945 után a környékbeli lakosság bontásai nyomán fogyatkoztak meg téglából emelt falai, épületei. De napjainkra felcsillant egy reménysugár, megmenekülhet Erdőd várkastélya! Mert Európai Uniós pályázati forrásból megkezdődött a műemlék régészeti feltárása és állagmegóvása. Ha néhány esztendő múltán visszalátogatunk, megláthatjuk ennek végeredményét.  (Szatmári Tamás, erdélyivárak.hu)

A régi szép idők, XIX század

A vár sok időn át nagyon rossz állapotban volt, 2009 -ben azonban elkezdték felújítani. 2011 -ben elkészült: és mostanra látogatható. A várat szépen berendezték, információs táblákkal látták el és az utat is megcsinálták. (nem kell a földúton a kocsit tönkrevágni) Szóval: jó munkát végeztek!
Mégis az elhanyagolt listámban szerepel: azért, mert
1. több éven át nem törődött vele senki (közel 100 év), a képeken (restaurálás előtti) látható, hogy a temészetes pusztulás mellett besegített az emberek keze munkája is. (falfirkák) Ezt a mentalitást kéne egy kicsit helyrehozni (ha lehet) - látja az ember, hogy pusztulóban van ez a műkincs: ahelyett, hogy szépen a környéken felszednénk a szemetet, unalomból - csúfítsuk el. Úgyse büntet meg senki: és olyan jól érezzük magunkat, mikor majd visszatérünk 10 év után: látjuk odaírva a nevünket. Talán még a gyermekünknek majd oda is szólunk: ,, Látod Ferike: ott a vár falán azt írja szépen nagyban pirossal, hogy Robi. Na kitalálod, hogy ki az? ''
2. Példaérték: hogy rájöjjünk (főleg a vezetők), hogy másként is lehet csinálni ebbe az országban. Egy romba dőlt műemléket is fel lehet úgy újítani: hogy turisztikai célpont válljék belőle. Lehet Erdődre nem sereglettek a látogatók: de szerintem mióta felújították - megnövekedtek az arra járók. És bónuszként, ahogy jól láttam a vár facebook oldalán (CetateaOrasuluiArdud) évente megrendezik a ,, Festivalul Ardudul Medieval '' (Középkodi Erdőd fesztivál) napokat - ezzel is bővítve a város turisztikai kínálatját.

Ilyen volt a felújítás előtt (2000 - 2009 közötti képek)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Felújítás után (2011 -)

 
 
 
 
 
 
 
 

Google Street View


 
 
 
 

Nincsenek megjegyzések

Üzemeltető: Blogger.