Románia és az ortodoxia

   
     Sehol a világban nem látható annyi templom, mint Romániában.
Szerintem ez az intenzív építkezés gondot jelent Románia számára. Elsősorban: általában a templomok mennyisége kéne tükrözze a felekezetek számát. Romániában egyes városokban jóval több templom van, olyan helyeken is, ahol román lakosság szórványban él. A terjeszkedés nagyon nagy lendületet vett fel, főleg a kommunizmus bukása után lehetett tapasztalni ezt az intenzít építkezési hadműveletet. Egy német tanulmány szerint Romániában az utóbbi 20 évben több mint 4000 ortodox templom épült állami támogatással. (kétnaponta felépült egy) Ez a fajta ''térhódításnak'' is nevezhető hadművelet már a Trianon előtt elkezdődött. Általában az erdélyi városok közponjában jókora telkeket biztosított a román hatalom az ortodox egyháznak templomépítés céljából. Ez idő tájt épült a marosvásárhelyi ortodox székesegyház és a kolozsvári katedrális is. Az ortodox egyház igazi virágzása  azonban 1990 -től napjainkra tehető. Az egész országban templomépítési láz kezdődött, amely különösen Erdélyben zajlik feltünően nagy ütemben. Ennek részeként már a rendszerváltást követő években a Székelyföldön is megvetették a lábukat és 1994 -ben csíkszeredai székhellyel ortodox püspökséget hoztak létre. Az adatok szerint az országos terjeszkedés is hihetetlen ütemben megy végbe. (2009-ig felépített teplomok 80% - a ortodox) Arra a kérdésre, hogy milyen kritériumok alapján választják ki az ortodox templomok építését Constatin Stoica, a román ortodox patriarchátus szóvivője azt válaszolta, hogy a '' hívek igényelték'', amely inkább azt jelenti, hogy ''érezték a hivők igényét''. Business Standard pénzügyi szakemberei szerint az ortodox egyház Románia egyik legjobban virágzó vállalkozásának számít. Évi bevétel 90 millió euró körül mozog. (ennek jelentős részét az állam biztosítja... de lehet, hogy teljes egészében, nem tudni) Felháborító ez a fajta valláspolitika, az egyház ereje Romániában.

A népszámlálási adatok szerint a román állampolgárok többsége (87% -a) a román ortodox egyház tagja (több mint 18 millió), a katólikus vallás követői 5,4 % -a tulnyomórészt Erdélyben, kisebb számban Moldvában laknak: közülük a római katólikusok jelentős része magyar. A protestánsok (3,7 %) közé elsősorban a magyarlakta területeken élő reformátusok és unitáriusok valamint az evangélikusok tartoznak. (utóbbi a németek elvándorlásával jelentősen csökkent) Dobrudzsában muzumlán kisebbség is él, amelynek vallása a török uralom időszakára nyúlik vissza. Meg kell még említeni azt is, hogy a második világháború előtt jelentős számú zsidó élt az országban (800 000 fő) , azonban ma már csak ennek töredéke (6000) található. Fő közponjaik: Bukarest, Nagyvárad és Kolozsvár.
     Az ortodox kereszténység kialakulásával nem szeretnék most foglalkozni. Akit érdekel olvashat róla a wikipédián : ezen a linken
     Az ortodox egyház tagjai többsében vannak (államvallás), de a terjeszkedést szerintem túlzásba viszik. Bukarest az elmúlt 20 év alatt 150 új teplomplommal gazdagodott, így összesen több mint 300 templommal rendelkezik. Stoica (kép) atya szerint viszont még ez sem elegendő. Viszonyításképpen Budapest templomainak száma több mint 200, azonban ebbe beletartozik mindegy egyes felekezetű templom.  Magyarország felekezeti összetételét tekintve, jóval kiegyenlítettebb.
Keresztények száma: 7 500 000 -ra, amelyből: katólikus egyház 5 500 000 (55 %) és a protestantizmus 2 000 000 -ra (20%) tehető. A templomok építése nem folyt ekkora intenzítással. Talán a világon sehol se látunk annyi templomot, mint Romániában. Ezért Románia kell fogjon az alkalmon és egy kis templom turizmust kéne beiktasson. Igaz ezt iróniának szántam, azonban kezd valósággá válni. Bukarestbe egy hatalmas ortodox kollosszust kezdenek építeni. Az állam persze a területet adományozta...egy szép kis központi helyet : a Palament (Casa Poporului) közvetlen közelségében (hátsó részén: Dealul Arsenalului). Az biztos, hogy jól fog mutatni : elrontja azt a csöppnyi bukaresti nevezetességet is, amely még kuriózumnak számít a turisták szemében. A mai agglomerált világban mit várunk el? Egymásra építkeznek. A zöld övezet egyre kevesebb, a beépítettség mértéke egyre nő. Itt Romániábanaz a divat, hogy ha van egy szabad terület gyorsan lecsap rá az egyház, és kéri az állam engedélyét egy templom építéséhez. Persze az állam beleegyezik, hiszen az egyház nagy befolyási erővel bír.


     A Mantuirii Neamului nevezetű katedrális 114 méterrel Románia legnagyobb építményévé válik, kielőzve a mostani Casa Presei Libere 104  méteres első helyezettet. 30 emeletes tömház nagyságú lesz, 12 felvonóval, étteremmel valamint 250 férőhelyes földalatti parkolóval fog rendelkezni. 400 millió euróba fog kerülni, amely nagy részét az állam financíroz. (az egyház nyilakozta, hogy 10-20 év alatt visszafizeti....igen persze) Több információt meg lehet tudni a hivatalos weboldalán (na teh) : http://catedralaneamului.ro , amely eddig csak románul érhető el.  Ez a befektetés épp szükséges az országban. A katedrális feltehetőleg 4 év alatt kész lesz. Az autópályát, miért nem tudják/tudták ilyen tempóban felépíteni ? Nincs infrastruktúránk, a turizmusunk haldoklik, a városaink és az egész ország szemétben úszkál, de nekünk a legfontosabb, hogy építsünk egy olyan nagy katedrálist, hogy mindenkinek tátva maradjon a szája. A nép nem mer szólni, mert félnek.
 Itt jegyezném meg, hogy a román népességgel nincs bajom, csak magával a vallással. A vallás sok embert elvakít. (és ezt nem csak erre a felekezetre értem)
Nézzünk meg néhány példát, hogy hogyan is építkezik az ortodox egyház:

     Területfejelsztés nincs Romániában. Sok templom, főleg ortodox : olyan helyre épült, amely az építkezésnek a legbanálisabb díját kapná. Az egyik közvetlen közelemben lévő templom is ezt a kitüntetést kapja tőlem:


     Ezt a remekművet Kolozsváron, a Hősök útján (str. Eroilor) lehet megpillantani, lefényképezni, gyönyörködni benne. Csodás kivitelezés, elmenve mellette nem is tűnik fel, hogy egy templom. Beleolvad a régi szép építmények közé. 

    2000 - 2004 között építették. 2004 december 19 -dikén szentelték fel. Nem szeretném tudni, hogy milyen épületet bontottak le emiatt, csak dühösebb lennék. (közbe olvastam, hogy cukrázda) Ilyenfajta templom építési módszer kevés van a világon (nem állítom, hogy egyedül csak itt). Meg kell jegyezzem, hogy ez az útszakasz Kolozsvár legdrágább és egyik legelőkelőbb része. De amiért optimista gondolkodású vagyok, szerintem nézzük a jó oldalát. Jobb így. Még szerencse, hogy a környező épületeket nem rombolták le, hogy teret nyerjenek e templom számára. 
    Erdélyben az otodoxia terjedése olyan nagy méreteket ölt, hogy vannak olyan többségben magyar lakta vidékek, ahol az ortodox templomok léte felülmúlja a magyarokét.
   
     Erdélyi Terjeszkedés: olyan  város is akad , ahol 22 év alatt több mint kéttucatnyi bizánci templom épitéséhez is hozzáláttak. Jellemző egyébként, hogy szinte mindenhol akadnak olyanok, amelyeket közel egy évtizede építenek , de máig nem készültek el. (pl: Kolozsváron a Cipariu téren lévő és a monostori nagytemplom, amelyet úgy látszik sosem fejeznek be, Zilahon a Sf. Vineri katedrális, melyet a rendszerváltás után kezdtek építeni, s a mai napig függőben van: eddig  milliárd lejt emésztett fel stb.)
1989 után Maros megyében is gombamód szaporodtak az ortodox templomok. A legtöbb Marosvásárhelyen épült: az új, többségben betelepített románok lakta Tudor negyedben három, a 80-as évek derekán hasonló körülmények között létrehozott Egyesülés negyedben egy, a megyei kórház környékén, a megyesfalvi negyedben, a Kövesdombon és a Bodoni -erdőben szintén egy-egy. A legtöbb templom esetében a görögkeleti egyház nem tartotta szükségesnek az építkezési engedély kikérését, a mindenkori városvezetés pedig - nemzetiségtől és vallási hovatartozástól függetlenül - szemet hunyt a törvénytelenségnek.
Mintegy 10-15 új ortodox templom épült a rendszerváltás óta Kolozsváron, számottevő részük a Nagy-Románia párti Gheorge Funar polgármestersége idején. Így épült fel a Monostor lakónegyedi katedrális és a Deák Ferenc (Eroilor) utcai kis templom is. (korábban már említett templomok) Az építkezést egyébként hosszas huzavona, pereskedés előzte meg a telek visszaigénylése miatt, azt azonban nem lehetett megakadályozni, hogy az utca több évszázadon keresztül kialakult arculatát ne bontsa meg a stílusában oda nem illeszkedő építmény.

     Minden bizonnyal még sok templom fog épülni, hiszen az egyház azon az elven alapszik, hogy : minden sarkon lennie kell egy gyülekezetnek. Ez a fajta nézőpont súlyos problémákat okoz:
     1. Általába lerombolnak valamit, ahhoz, hogy építsenek. Erdélyben sok helyen régi házakat, építményeket.
     2. Rontja a város imázsát: A sok templom egy rakáson kivitelezés egy cseppet sem szép.
     3. Terjeszkedés: mindenhol... nem számít, hogy nincs annyi hívőNincsenek megjegyzések

Üzemeltető: Blogger.