Románia és az ortodoxia

   
     Sehol a világba nem látható annyi templom, mint Romániában. Minden évben jönnek egy új tervvel, minden évben valahol, valamelyik városba egy új projekt lesz kész ahhoz, hogy nekikezdjenek egy templom építésének. Szerintem ez az intenzív építkezés gondot jelent Románia számára. Elsősorban: általában a templomok mennyisége kéne tükrözze a felekezetek számát. Romániában egyes városokban jóval több templom van, olyan helyeken is, ahol román lakosság szórványban él. A terjeszkedés nagyon nagy lendületet vett fel, főleg a kommunizmus bukása után lehetett tapasztalni ezt az intenzít építkezési hadműveletet. Egy német tanulmány szerint Romániában az utóbbi 20 évben több mint 4000 ortodox templom épült állami támogatással. (kétnaponta felépült egy) Ez a fajta ''térhódításnak'' is nevezhető hadművelet már a Trianon előtt elkezdődött. Általába az erdélyi városok közponjába jókora telkeket biztosított a román hatalom az ortodox egyháznak templom építés céljából. Ez idő tájt épült a marosvásárhelyi ortodox székesegyház és a kolozsvári katedrális is. Kommunizmus idején lelassult a terjeszkedés, hiszen a hivatalos doktrína az ateizmust hirdette Az ortodox egyház igazi virágzása  azonban 1990 -től kezdődött. Az egész országban templomépítési láz kezdődött, amely különösen Erdélyben zajlik feltünően nagy ütemben. Ennek részeként már a rendszerváltást követő években a Székelyföldön is megvetették a lábukat és 1994 -ben csíkszeredai székhellyel ortodox püspökséget hoztak létre. Az adatok szerint az országos terjeszkedés is hihetetlen ütemben terjeszkedik. (2009-ig felépített teplomok 80% - a ortodox) Arra a kérdésre, hogy milyen kritériumok alapján választják ki az ortodox templomok építését Constatin Stoica, a román ortodox patriarchátus szóvivője azt válaszolta, hogy a '' hívek igényelték'', amely inkább azt jelenti, hogy ''érezték a hivők igényét''. Business Standard pénzügyi szakemberei szerint az ortodox egyház Románia egyik legjobban virágzó vállalkozásának számít. Évi bevétel 90 millió euró körül mozog. (ennek jelentős részét az állam biztosítja... de lehet, hogy teljes egészében, nem tudni) Felháborító ez a fajta valláspolitika, az egyház ereje Romániában.


A népszámlálási adatok szerint a román állampolgárok többsége (87% -a) a román ortodox egyház tagja (több mint 18 millió), a katólikus vallás követői 5,4 % -a tulnyomórészt Erdélyben, kisebb számban Moldvában laknak: közülük a római katólikusok jelentős része magyar. A protestánsok (3,7 %) közé elsősorban a magyarlakta területeken élő reformátusok és unitáriusok valamint az evangélikusok tartoznak. (utóbbi a németek elvándorlásával jelentősen csökkent) Dobrudzsában muzumlán kisebbség is él, amelynek vallása a török uralom időszakára nyúlik vissza. Meg kell még említeni azt is, hogy a második világháború előtt jelentős számú zsidó élt az országban (800 000 fő) , azonban ma már csak ennek töredéke (6000) található. Fő közponjaik: Bukarest, Nagyvárad és Kolozsvár.
     Az ortodox kereszténység kialakulásával nem szeretnék most foglalkozni. Akit érdekel olvashat róla a wikipédián : ezen a linken
     Az ortodox egyház tagjai többsében vannak (államvallás), de a terjeszkedést szerintem túlzásba viszik. Bukarest az elmúlt 20 év alatt 150 új teplomplommal gazdagodott, így összesen több mint 300 templommal rendelkezik. Stoica (kép) atya szerint viszont még ez sem elegendő. Viszonyításképpen Budapest templomainak száma több mint 200 -ra tehető, azonban ebbe beletartozik mindegy egyes felekezetű templom.  Magyarország felekezeti összetételét tekintve, jóval kiegyenlítettebb.
Keresztények száma: 7 500 000 -ra tehető, amelyből: katólikus egyház 5 500 000 (55 %) és a protestantizmus 2 000 000 -ra (20%) tehető. A templomok építése nem folyt ekkora intenzítással. Talán a világon sehol se látunk annyi templomot, mint Romániában. Ezért Románia kell fogjon az alkalmon és egy kis templom turizmust kéne beiktatni. Igaz ezt iróniának szántam, azonban kezd valósággá válni. Bukarestbe egy hatalmas ortodox kollosszust kezdenek építeni (már elkezdték sajnos). Az állam persze a területet adományozta...egy szép kis központi helyet : a Palament (Casa Poporului) közvetlen közelségébe (hátsó részén: Dealul Arsenalului). Az biztos, hogy jól fog mutatni : elrontja azt a csöppnyi bukaresti nevezetességet is, amely még kuriózumnak számít a turisták szemében. A mai agglomerált világban mit várunk el? Egymásra építkeznek... A zöld övezet egyre kevesebb, a beépítettség mértéke egyre nő. Itt Romániába divat, hogy ha van egy szabad terület gyorsan lecsap rá az egyház, és kéri az állam engedélyét egy templom építéséhez. Persze az állam beleegyezik, hiszen az egyháznak nagy befolyási erővel bír.


     A Mantuirii Neamului nevezetű katedrális 114 méterrel Románia legnagyobb építményévé válik, kielőzve a mostani Casa Presei Libere 104  méteres első díjazottat. 30 emeletes tömház nagyságú lesz, 12 felvonóval, étteremmel valamint 250 férőhelyes földalatti parkolóval fog rendelkezni. 400 millió euróba fog kerülni, amely nagy részét az állam financíroz. (az egyház nyilakozta, hogy 10-20 év alatt visszafizeti....Igen...) Több információt meg lehet tudni a hivatalos weboldalán (na teh) : http://www.catedralaneamului.ro , amely eddig csak románul érhető el. Talán ha majd 4 év után amikor kész lesz beiktatják a turizmus látványosságai közé, majd angolul is elérhetővé válik majd. Ez a befektetés épp szükséges az országban. Feltehetőleg 4 év alatt kész kell legyen a katedrális. Az országutat, miért nem tudják/tudták ilyen tempóban felépíteni ? Nincs infrastruktúránk, a turizmusunk haldoklik, a városok és az egész ország szemétben úszkál, de nekünk a legfontosabb, hogy építsünk egy olyan nagy katedrálist, amilyent csak lehet. A nép nem mer szólni, mert félnek, eléggé hisznek az ortodoxiába és persze Istenbe. Sajnálom, de én mint református, az ortodox egyházat nem szeretem... az elvet amin működik, ahogy csinálják a dolgokat... ezért inkább elviselem. Itt jegyezném meg, hogy a román népességgel nincs bajom, csak magával a vallással. A vallás sok embert elvakít. (és ez nem csak az ortodoxra érvényes)
Nézzünk meg néhány példát, hogy hogyan is építkezik az ortodox egyház:

     Területfejelsztés nincs Romániában. Sok templom, főleg ortodox : olyan helyre épült, amely az építkezésnek a legbanálisabb díját kapná. Az egyik közvetlen közelemben lévő templom is ezt a kitüntetést kapja tőlem:


     Ezt a remekművet Kolozsváron, a Hősök útján (str. Eroilor) lehet megpillantani, lefényképezni, gyönyörködni benne. Csodás kivitelezés, elmenve mellette nem is tűnik fel, hogy egy templom. Beleolvad a régi szép építmények közé. Borzalom, hogy a helyi önkormányzat ilyet engedett építeni. Többet meg akarsz tudni róla? Van kéremszépen officiale honlapja is, melyet a következő címen lehet elérni: http://www.schimbarea-la-fata.ro/ ...ezzel a templom nevét is elárulja. Érdekes, hogy a honlapon lévő első kép a templomról normálisnak tűnik. Kivágták photoshoppal, szépen egyenletesen a mellette lévő történelmi örökséggel bíró építményeket.

    2000 - 2004 között építették fel ezt a remekművet. 2004 december 19 -dikén szentelték fel. Nem szeretném tudni, hogy milyen épületet bontottak le emiatt, csak dühösebb lennék. (közbe olvastam, hogy cukrázda) Ilyenfajta templom építési módszer kevés van a világon (nem állítom, hogy egyedül csak itt). Ez jól tükrözi azt, hogy ortodox templomot bárhova építhetnek. Meg kell jegyezzem, hogy ez az útszakasz Kolozsvár legdrágább és egyik legelőkelőbb része. De amiért optimista gondolkodású vagyok, szerintem nézzük a jó oldalát. Jobb így. Talán a környező épületeket is lerombolhatták volna, hogy teret nyerjenek e templom számára. Fogadjuk el így, és ha elmegyünk mellette csodálkozzunk a szépségén és az architekturális kivitelezésén.
     De mindezek csak töredékek. Erdélyben az otodoxia terjedése oly mértékű, hogy vannak olyan többségben magyar lakta vidékek, ahol az ortodox templomok léte felülmúlja a magyarokét.
   
     Erdélyi Terjeszkedés: olyan  város is akad , ahol 22 év alatt több mint kéttucatnyi bizánci templom épitéséhez is hozzáláttak. Jellemző egyébként, hogy szinte mindenhol akadnak olyanok, amelyeket közel egy évtizede építenek , de máig nem készültek el. (pl: Kolozsváron a Cipariu téren lévő és a monostori nagy templom, amelyet sose fejezik be, Zilahon a Sf. Vineri katedrális, melyet a rendszerváltás után kezdték építeni, a mai napig nem fejezték be: eddig  milliárd lejt emésztett fel stb.)
     Az erdélyi és partiumi városok körében a rekordot Nagyvárad tartja, ahol nem kevesebb mint  ortodox templom építéséhez láttak hozzá az elmúlt több mint két évtized során. Ezek jelentős része pedig még mindig befejezetlenül áll. 1989 után Maros megyében is gombamód szaporodtak az ortodox templomok. A legtöbb Marosvásárhelyen épült: az új, többségben betelepített románok lakta Tudor negyedben három, a 80-as évek derekán hasonló körülmények között létrehozott Egyesülés negyedben egy, a megyei kórház környékén, a megyesfalvi negyedben, a Kövesdombon és a Bodoni -erdőben szintén egy-egy. A legtöbb templom esetében a görögkeleti egyház nem tartotta szükségesnek az építkezési engedély kikérését, a mindenkori városvezetés pedig - nemzetiségtől és vallási hovatartozástól függetlenül - szemet hunyt a törvénytelenségnek.
Szatmárnémetiben a rendszerváltás óta 6 ortodox templom építése kezdődött meg, melyek közül néhány már el is készült, és használat alatt van. Mintegy 10-15 új ortodox templom épült a rendszerváltás óta Kolozsváron, számottevő részük a Nagy-Románia párti Gheorge Funar polgármestersége idején. Így épült fel a Monostor lakónegyedi katedrális és a Deák Ferenc (Eroilor) utcai kis templom is. (korábban már említett templomok) Az építkezést egyébként hosszas huzavona, pereskedés előzte meg a telek visszaigénylése miatt, azt azonban nem lehetett megakadályozni, hogy az utca több évszázadon keresztül kialakult arculatát ne bontsa meg a stílusában oda nem illeszkedő építmény.

     Minden bizonnyal ortodox templom még fog épülni, hiszen az egyház azon az elven alapszik, hogy : minden sarkon legyen egy gyülekezet. Ez a fajta túlépítkezés súlyos problémákat okoz:
     1. Általába lerombolnak valamit, ahhoz, hogy építsenek. Erdélyben sok helyen régi házakat, építményeket.
     2. Rontja a város imázsát: A sok templom egy rakáson kivitelezés egy cseppet sem szép.
     3. Terjeszkedés: mindenhol... nem számít, hogy nincs annyi hívő, templomot kell építeni.

    Végezetül pedig nézzünk néhány képet ortodox templomokról....de hogy spóroljak beteszek inkább a linket : http://www.crestinortodox.ro/biserici-manastiri/


0 comments:

Megjegyzés küldése